Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

03
Wypadek przy pracy

Komu udzielam pomocy prawnej w uzyskaniu odszkodowania?

Pracownikom poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy szereg czynności musi podjąć pracodawca (powołanie zespołu powypadkowego, sporządzenie protokołu powypadkowego, w przypadku śmierci: zawiadomienie inspektora pracy, prokuratora i inne obowiązki).

Jeśli mimo tego, pracodawca nic nie robi, sam zawiadom inspektora pracy, w razie potrzeby także zawiadom prokuratora. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Jeśli masz wątpliwości, czy sprawy idą właściwym torem – wtedy możesz zwrócić się do mnie o pomoc.

Aby uzyskać pełne informacje dotyczące zasad współpracy i kosztów prowadzenia sprawy (pomocy w uzyskaniu odszkodowania) proszę dzwonić pod numer 604 413 879.

Zgłoś Sprawę

Inne usługi

02