Sprawy karne o wypadki

Sprawy karne o wypadki

02
Sprawy karne o wypadki

Komu udzielam pomocy prawnej?

Poszkodowanym (pokrzywdzonym) w sprawach karnych o wypadki komunikacyjne.

Pokrzywdzony w wypadku drogowym ma prawo korzystać z pomocy pełnomocnika (adwokata), na każdym etapie postępowania karnego. Przed sądem pokrzywdzony ma prawo występować z pełnomocnikiem w charakterze oskarżyciela posiłkowego (obok i niezależnie od prokuratora). W ten sposób pokrzywdzony może samodzielnie przyczyniać się do usuwania wątpliwości, co do przyczyny wypadku lub, co do winy sprawcy wypadku.

Sytuacja ta może bezpośrednio przenieść się na prawo do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za następstwa wypadku drogowego – wtedy warto zwrócić się do mnie o pomoc.

Aby uzyskać pełne informacje dotyczące zasad współpracy i kosztów prowadzenia sprawy proszę dzwonić pod numer 604 413 879.

Zgłoś sprawę

Inne usługi

02