Tag: odszkodowanie OC

Odszkodowanie OC a koszty pomocy adwokata

Odszkodowanie OC a koszty pomocy adwokata

Poszkodowany może domagać się od ubezpieczyciela (w ramach odszkodowania OC) zwrotu kosztów poniesionych w postępowaniu przedsądowym w ramach pomocy świadczonej przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Istotne jest, aby koszty te były uzasadnione i konieczne.   Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 13 marca 2012 r. ( sygn. akt III CZP 75/ 11) zinterpretował art. 36 ust. 1 ustawy…

Czytaj więcej