Jak zlecić prowadzenie sprawy?

Pierwszy kontakt

Klient może powierzyć swoją sprawę tylko sam osobiście lub przez osobę upoważnioną z kręgu rodziny.

Adwokat dokona rozeznania w okolicznościach sprawy. Czy nie ma przeszkód do przyjęcia sprawy, np. takich jak udzielnie w tej sprawie porady drugiej stronie i innych. Jakie są wstępne widoki powodzenia w sprawie. Przed jakim sądem sprawa miałaby się toczyć.
Czy obciążenie sprawami pozwoli adwokatowi w pełni zająć się powierzaną sprawą.

Zawarcie umowy – zasady współpracy

Konsultacje z adwokatem w sprawie wysokości wynagrodzenia oraz wstępna opinia o możliwości powierzenia sprawy są bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat wysokości kosztów konkretnej usługi zawsze można uzyskać przed powierzeniem sprawy do prowadzenia adwokatowi.

Uzgodnione z Klientem zasady współpracy zostaną zapisane w pisemnej umowie (zakres usługi adwokackiej, wysokość wynagrodzenia, terminy płatności, szczególne efekty usług). Prowadzenie sprawy – sprawa w toku. Po przyjęciu sprawy i po udzieleniu pełnomocnictwa, adwokat cyklicznie zdaje Klientowi relację z przebiegu sprawy i oczekuje aktywnej współpracy Klienta. strona NRA

Klient może zawsze wypowiedzieć pełnomocnictwo, co nie zwalnia Klienta z rozliczeń finansowych za czynności wykonane przez adwokata.

Zakończenie sprawy

Zakończeniem sprawy jest akceptowalne przez Klienta rozstrzygnięcie (satysfakcjonująca dobrowolna wypłata, ugoda, prawomocny wyrok). Pełnomocnictwo wygasa z chwilą wykonania umówionych czynności.

Koniecznie przeczytaj artykuł Bianki Mikołajewskiej w „POLITYCE”