Dlaczego lepiej skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, a nie z pomocy kancelarii odszkodowawczej?

Kancelaria adwokacka zapewnia kompleksową i rzetelną pomoc prawną osobom fizycznym w uzyskaniu odszkodowania już od etapu dochodzenia „policyjnego”, a w razie konieczności – aż do wydania prawomocnego wyroku przez sąd. Kancelaria odszkodowawcza nie posiada żadnych uprawnień adwokata – jest tylko zwykłym pośrednikiem bez uprawnień do występowania przed sądami i organami państwowymi.

Reasumując, kancelaria adwokacka różni się wszystkim od tzw. kancelarii odszkodowawczej.
Adwokata wiążą reguły wykonywania zawodu adwokata. Zobacz stronę NRA. Do tych reguł adwokat stosuje się w pełni, ponieważ poza obowiązkiem prawnym, te zasady stanowią najlepsze narzędzie marketingowe jego usług.

Adwokat żyje z własnej renomy, tzn. z rzetelnego i etycznego świadczenia usług, które tworzą jego nazwisko – firmę. W ramach świadczonej pomocy prawnej adwokat reprezentuje osoby poszkodowane w kontaktach z ubezpieczycielem, by uzyskać w ich imieniu jak najwyższe odszkodowanie .

Adwokat może reprezentować uczestników wypadków już na etapie prowadzenia sprawy przez policję, co ułatwia obronę praw pokrzywdzonego (poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym) oraz późniejsze dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.
Jest bardzo ważne, aby tak wcześnie zadbać o należytą ochronę interesów poszkodowanego w wypadku drogowym.

Adwokat reprezentuje poszkodowanych przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i wytacza Towarzystwom Ubezpieczeniowym procesy sądowe.