Czym się zajmie adwokat w ramach usługi adwokackiej?

Adwokat:

 

  • zweryfikuje, czy przysługuje Ci odszkodowanie; • pomoże Ci ocenić faktyczny rozmiar szkody i możliwą do uzyskania przez Ciebie kwotę odszkodowania;
  • pomoże Ci skompletować wszelkie niezbędne do prowadzenia sprawy dokumenty;
  • zgłosi za Ciebie szkodę do właściwego zakładu ubezpieczeń (jeśli nie zrobisz tego sam, co nie jest trudne!)
  • będzie reprezentował Ciebie na każdym etapie sprawy;
  • będzie monitorował za Ciebie prawidłowość i terminowość działań ubezpieczyciela;
  • jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania wniesie pozew do właściwego sądu i osobiście poprowadzi Twoją sprawę;
  • przy pomocy posiadanej wiedzy uzyska dla Ciebie pełną kwotę odszkodowania.