Co takiego adwokat pomaga uzyskać poszkodowanym (z jakiej podstawy)?

W zależności od okoliczności faktycznych sprawy, adwokat może wystąpić o:

 

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
  • środki na prywatne leczenie i rehabilitację w najlepszych placówkach,
  • odszkodowanie za utracone dochody i rentę dla niezdolnych do pracy,
  • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej,
  • zadośćuczynienie za straty moralne i renty alimentacyjne dla osób, które utraciły osobę bliską,
  • koszty pogrzebu osób zmarłych w wypadkach,
  • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd,
  • inne należne odszkodowania (rekompensaty).