Dlaczego lepiej skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, a nie z pomocy kancelarii odszkodowawczej?

Kancelaria adwokacka zapewnia   k o m p l e k s o w ą   i   r z e t e l n ą   pomoc prawną osobom fizycznym w uzyskaniu odszkodowania już od etapu dochodzenia „policyjnego”, a w razie konieczności - aż do wydania prawomocnego wyroku przez sąd.

Kancelaria odszkodowawcza n i e   p o s i a d a   ż a d n y c h   u p r a w n i e ń   adwokata - jest tylko zwykłym pośrednikiem bez uprawnień do występowania przed sądami i organami państwowymi.

Reasumując, kancelaria adwokacka różni się wszystkim od tzw. kancelarii odszkodowawczej.

Adwokata wiążą reguły wykonywania zawodu adwokata. Zobacz stronę NRA
Do tych reguł adwokat stosuje się w pełni, ponieważ poza obowiązkiem prawnym, te zasady stanowią najlepsze narzędzie marketingowe jego usług.

Adwokat żyje z własnej renomy, tzn. z rzetelnego i etycznego świadczenia usług, które tworzą jego nazwisko - firmę.

W ramach świadczonej pomocy prawnej adwokat reprezentuje osoby poszkodowane w kontaktach z ubezpieczycielem, by uzyskać w ich imieniu jak   n a j w y ż s z e   o d s z k o d o w a n i e .

Adwokat może reprezentować uczestników wypadków już na etapie prowadzenia sprawy przez policję, co ułatwia obronę praw pokrzywdzonego (poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym) oraz późniejsze dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.

Jest bardzo ważne, aby tak w c z e ś n i e   z a d b a ć   o   n a l e ż y t ą   o c h r o n ę  i n t e r e s ó w   poszkodowanego w wypadku drogowym.

Adwokat reprezentuje poszkodowanych przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i wytacza Towarzystwom Ubezpieczeniowym procesy sądowe.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Dariusz Marzec – adwokat
21-100 Lubartów, ul. F. Chopina 11
Telefon: +48 604 413 879
Telefon/Fax: 81 855 12 71
E-mail:  adw_d.marzec@op.pl

Nota prawna

Strona internetowa tylkoodszkodowania.pl zawiera informacje o specjalizacji zawodowej adwokata Dariusza Marca. Treści publikowane na stronie mają charakter jedynie informacyjny. Żadne z nich nie stanowią porady prawnej. Administratorem strony jest: adw. Dariusz Marzec

Ta strona wykorzystuje "pliki cookie" zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Akceptuję wykorzystywanie plików cookies