Zasady współpracy

02

Jak zlecić prowadzenie sprawy?

Pierwszy kontakt

Klient może powierzyć swoją sprawę tylko sam osobiście lub przez osobę upoważnioną z kręgu rodziny.

Adwokat dokona rozeznania w okolicznościach sprawy. Czy nie ma przeszkód do przyjęcia sprawy, np. takich jak udzielnie w tej sprawie porady drugiej stronie i innych. Jakie są wstępne widoki powodzenia w sprawie. Przed jakim sądem sprawa miałaby się toczyć.
Czy obciążenie sprawami pozwoli adwokatowi w pełni zająć się powierzaną sprawą.

Zawarcie umowy – zasady współpracy

Konsultacje z adwokatem w sprawie wysokości wynagrodzenia oraz wstępna opinia o możliwości powierzenia sprawy są bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat wysokości kosztów konkretnej usługi zawsze można uzyskać przed powierzeniem sprawy do prowadzenia adwokatowi.

Uzgodnione z Klientem zasady współpracy zostaną zapisane w pisemnej umowie (zakres usługi adwokackiej, wysokość wynagrodzenia, terminy płatności, szczególne efekty usług). Prowadzenie sprawy – sprawa w toku. Po przyjęciu sprawy i po udzieleniu pełnomocnictwa, adwokat cyklicznie zdaje Klientowi relację z przebiegu sprawy i oczekuje aktywnej współpracy Klienta. strona NRA

Klient może zawsze wypowiedzieć pełnomocnictwo, co nie zwalnia Klienta z rozliczeń finansowych za czynności wykonane przez adwokata.

Zakończenie sprawy

Zakończeniem sprawy jest akceptowalne przez Klienta rozstrzygnięcie (satysfakcjonująca dobrowolna wypłata, ugoda, prawomocny wyrok). Pełnomocnictwo wygasa z chwilą wykonania umówionych czynności.

Koniecznie przeczytaj artykuł Bianki Mikołajewskiej w „POLITYCE”

Dlaczego lepiej skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, a nie z pomocy kancelarii odszkodowawczej?

Kancelaria adwokacka zapewnia kompleksową i rzetelną pomoc prawną osobom fizycznym w uzyskaniu odszkodowania już od etapu dochodzenia „policyjnego”, a w razie konieczności – aż do wydania prawomocnego wyroku przez sąd. Kancelaria odszkodowawcza nie posiada żadnych uprawnień adwokata – jest tylko zwykłym pośrednikiem bez uprawnień do występowania przed sądami i organami państwowymi.

Reasumując, kancelaria adwokacka różni się wszystkim od tzw. kancelarii odszkodowawczej.
Adwokata wiążą reguły wykonywania zawodu adwokata. Zobacz stronę NRA. Do tych reguł adwokat stosuje się w pełni, ponieważ poza obowiązkiem prawnym, te zasady stanowią najlepsze narzędzie marketingowe jego usług.

Adwokat żyje z własnej renomy, tzn. z rzetelnego i etycznego świadczenia usług, które tworzą jego nazwisko – firmę. W ramach świadczonej pomocy prawnej adwokat reprezentuje osoby poszkodowane w kontaktach z ubezpieczycielem, by uzyskać w ich imieniu jak najwyższe odszkodowanie .

Adwokat może reprezentować uczestników wypadków już na etapie prowadzenia sprawy przez policję, co ułatwia obronę praw pokrzywdzonego (poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym) oraz późniejsze dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.
Jest bardzo ważne, aby tak wcześnie zadbać o należytą ochronę interesów poszkodowanego w wypadku drogowym.

Adwokat reprezentuje poszkodowanych przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i wytacza Towarzystwom Ubezpieczeniowym procesy sądowe.

Komu mogę pomóc?

Jeśli:
w wyniku wypadku komunikacyjnego doznałeś obrażeń ciała i/ lub cierpień psychicznych jako:

 

 • kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta;
 • osoba Tobie bliska poniosła śmierć w wypadku;
 • uszkodzono w wypadku Twój pojazd lub inne mienie –

 

należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie za cierpienie z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia (OC).  W takich sprawach mogę Ci pomóc.

W jakich jeszcze sprawach pomaga adwokat?

Specjalizuję się w następujących sprawach:

 

 • karnych o wypadki drogowe (ze strony pokrzywdzonych),
 • majątkowych – o uregulowanie stanu prawnego majątku po zmarłej osobie (spadki, podział spadku, zachowek, zasiedzenia i inne związane)
 • wypadków: przy pracy, w drodze do pracy i w drodze z pracy w zw. z poleceniem pracodawcy,
 • szkód na pojeździe w ramach polis AC,
 • szkód, w których ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmówił wypłaty odszkodowania.

Czym się zajmie adwokat w ramach usługi adwokackiej?

Adwokat:

 

 • zweryfikuje, czy przysługuje Ci odszkodowanie; • pomoże Ci ocenić faktyczny rozmiar szkody i możliwą do uzyskania przez Ciebie kwotę odszkodowania;
 • pomoże Ci skompletować wszelkie niezbędne do prowadzenia sprawy dokumenty;
 • zgłosi za Ciebie szkodę do właściwego zakładu ubezpieczeń (jeśli nie zrobisz tego sam, co nie jest trudne!)
 • będzie reprezentował Ciebie na każdym etapie sprawy;
 • będzie monitorował za Ciebie prawidłowość i terminowość działań ubezpieczyciela;
 • jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania wniesie pozew do właściwego sądu i osobiście poprowadzi Twoją sprawę;
 • przy pomocy posiadanej wiedzy uzyska dla Ciebie pełną kwotę odszkodowania.

Co takiego adwokat pomaga uzyskać poszkodowanym (z jakiej podstawy)?

W zależności od okoliczności faktycznych sprawy, adwokat może wystąpić o:

 

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
 • środki na prywatne leczenie i rehabilitację w najlepszych placówkach,
 • odszkodowanie za utracone dochody i rentę dla niezdolnych do pracy,
 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej,
 • zadośćuczynienie za straty moralne i renty alimentacyjne dla osób, które utraciły osobę bliską,
 • koszty pogrzebu osób zmarłych w wypadkach,
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd,
 • inne należne odszkodowania (rekompensaty).