Czym jest renta wyrównawcza?

Renta wyrównawcza to wyrażona w pieniądzu rata wypłacana poszkodowanemu, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Uprawnionymi do renty alimentacyjnej są także osoby najbliższe (z reguły małoletnie lub dorosłe pobierające naukę) poszkodowanego, który zmarł na skutek wypadku.

W ich przypadku renta ma zastąpić środki utrzymania (alimenty), które za życia dostarczał im lub powinien im był dostarczać zmarły członek rodziny.