Co odróżnia wypadek drogowy od kolizji drogowej?

Wypadek drogowy ma miejsce wtedy, gdy na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa (umyślnego lub nieumyślnego) w ruchu lądowym u innej osoby niż wyłączny sprawca wypadku, doszło do uszkodzenia ciała lub do rozstroju zdrowia powyżej dni siedmiu (wg opinii lekarza medycyny sądowej) lub do poważniejszych następstw dla zdrowia lub życia tej innej osoby.

Kolizja drogowa ma miejsce w pozostałych innych przypadkach niż opisany wyżej wypadek drogowy. Czyli po zderzeniu pojazdów: brak uszkodzeń ciała, brak rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała są, ale poniżej dni siedmiu, typowa stłuczka, ale z wyłączeniem tzw. „dzwonu”, bo dzwon to inne przestępstwo…