Pojęcia z zakresu odszkodowania

01

Czym jest renta wyrównawcza?

Renta wyrównawcza to wyrażona w pieniądzu rata wypłacana poszkodowanemu, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Uprawnionymi do renty alimentacyjnej są także osoby najbliższe (z reguły małoletnie lub dorosłe pobierające naukę) poszkodowanego, który zmarł na skutek wypadku.

W ich przypadku renta ma zastąpić środki utrzymania (alimenty), które za życia dostarczał im lub powinien im był dostarczać zmarły członek rodziny.

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to wyrażony w pieniądzu równoważnik Twoich cierpień i krzywdy moralnej za skutki wypadku, którego nie jesteś wyłącznym sprawcą.

Zadośćuczynienie to także wyrażony w pieniądzu równoważnik Twoich cierpień i krzywdy moralnej za skutki wypadku, w wyniku którego śmierć poniosły bliskie Ci osoby.

Co składa się na odszkodowanie?

Na odszkodowanie wyrażone w pieniądzu składa się wszystko to:

  • co straciłeś,
  • co dołożyłeś
  • co nie zarobiłeś w związku z faktem, że zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym.

Co odróżnia wypadek drogowy od kolizji drogowej?

Wypadek drogowy ma miejsce wtedy, gdy na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa (umyślnego lub nieumyślnego) w ruchu lądowym u innej osoby niż wyłączny sprawca wypadku, doszło do uszkodzenia ciała lub do rozstroju zdrowia powyżej dni siedmiu (wg opinii lekarza medycyny sądowej) lub do poważniejszych następstw dla zdrowia lub życia tej innej osoby.

Kolizja drogowa ma miejsce w pozostałych innych przypadkach niż opisany wyżej wypadek drogowy. Czyli po zderzeniu pojazdów: brak uszkodzeń ciała, brak rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała są, ale poniżej dni siedmiu, typowa stłuczka, ale z wyłączeniem tzw. „dzwonu”, bo dzwon to inne przestępstwo…