Jakie efekty daje udział adwokata w sprawie o odszkodowanie?

Z danych udostępnionych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynika, że odszkodowania wypłacane w sprawach z udziałem adwokatów były ponad dwukrotnie wyższe od tych spraw, w których adwokaci nie występowali.

W sprawach szkód majątkowych przeciętna wysokość odszkodowań była wyższa o ponad 300%. Dane statystyczne wskazują, że powierzając sprawę adwokatowi możesz spodziewać się wyższego odszkodowania.