Czy mogę uzyskać odszkodowanie, jeżeli wypadek miał miejsce kilka lat temu?

Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z czynu niedozwolonego to 3 lata, licząc od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się kto ją wyrządził.

Jeśli sprawca wypadku został skazany wyrokiem sądowym roszczenie przedawnia się w terminie 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Ze wsparciem adwokata dyskusję z ubezpieczycielem możesz podjąć jak równy z równym.