Odszkodowanie OC a koszty pomocy adwokata

Poszkodowany może domagać się od ubezpieczyciela (w ramach odszkodowania OC) zwrotu kosztów poniesionych w postępowaniu przedsądowym w ramach pomocy świadczonej przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Istotne jest, aby koszty te były uzasadnione i konieczne.

 

Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 13 marca 2012 r. ( sygn. akt III CZP 75/ 11) zinterpretował art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych ….oraz art. 361 kodeksu cywilnego.

W myśl powyższych przepisów straty (koszty), jakie poniósł poszkodowany w wyniku szkody, są pokrywane z OC sprawcy wypadku (odszkodowanie OC). Dotyczy szkody poniesionej w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego.

Koszty pomocy adwokata mieszczą się w ramach odszkodowania OC
Koszty pomocy adwokata mieszczą się w ramach odszkodowania OC

Na tym tle powstało pytanie. Czy dotyczy to kosztów zastępstwa poszkodowanego przez pełnomocnika wobec zakładu ubezpieczeń na etapie postępowania przedsądowego (tzw. likwidacyjnego)? Czy dotyczy również kosztów, poniesionych na opinie rzeczoznawców samochodowych i innych biegłych, których pomoc jest niezbędna w dochodzeniu odszkodowania.

SN uznał, że powyżej wymienione koszty (np. adwokackie) stanowią szkodę majątkową, podlegającą kompensacji w ramach OC (odszkodowanie OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zapraszam do kontaktu.

Add Comment